ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 3Ε

Η εταιρεία μας διαθέτει επίσης στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της και όλους τους κωδικούς της πλέον διάσημης παγκοσμίως αλυσίδας αναψυκτικών . Με αυτόν τον τρόπο παρέχουμε στους συνεργάτες μας μεγάλη δυνατότητα επιλογών, καλύπτοντας το σύνολο των αναγκών τους για επαρκή ικανοποίηση του πελατολογίου τους (εγχώριο ή διεθνές) και στον τομέα των αναψυκτικών. Αναλυτικά, οι κωδικοί και οι συσκευασίες αναψυκτικών της αλυσίδας 3Ε που η εταιρεία μας διαθέτει προς χονδρική πώληση είναι οι εξής:


COCA-COLA

Coca-Cola
Συσκευασίες: κουτί 330 ml, φιάλη γυαλί 250 ml (επιστρεφόμενη/μη επιστρεφόμενη), φιάλη PET 500 ml, φιάλη PET 1.5 Lt.

Coca-Cola Light
Συσκευασίες: κουτί 330 ml, φιάλη γυαλί 250 ml (επιστρεφόμενη/μη επιστρεφόμενη), φιάλη PET 500 ml, φιάλη PET 1.5 Lt.

Coca-Cola Zero
Συσκευασίες: κουτί 330 ml, φιάλη γυαλί 250 ml (επιστρεφόμενη/μη επιστρεφόμενη), φιάλη PET 500 ml, φιάλη PET 1.5 Lt.


FANTA

Fanta Orange
Συσκευασίες: κουτί 330 ml, φιάλη γυαλί 250 ml (επιστρεφόμενη/μη επιστρεφόμενη), φιάλη PET 500 ml, φιάλη PET 1.5 Lt.

Fanta Lemon
Συσκευασίες: κουτί 330 ml, φιάλη γυαλί 250 ml (επιστρεφόμενη/μη επιστρεφόμενη), φιάλη PET 500 ml, φιάλη PET 1.5 Lt.

SPRITE
Συσκευασίες: κουτί 330 ml, φιάλη γυαλί 250 ml (επιστρεφόμενη/μη επιστρεφόμενη), φιάλη PET 500 ml, φιάλη PET 1.5 Lt.


SCHWEPPES

Schweppes Soda Water
Συσκευασίες: κουτί 330 ml, φιάλη γυαλί 250 ml (μη επιστρεφόμενη), φιάλη PET 500 ml.

Schweppes Tonic
Συσκευασίες: κουτί 330 ml, φιάλη γυαλί 250 ml, φιάλη PET 500 ml.